Husbankfinansiering

Flere av leilighetene på Åsegardane Panorama tilfredsstiller krav for husbankfinansiering. Husbanken tilbyr lån til svært gunstige betingelser, og alle uansett alder kan søke om husbanklån. Flytende rente er fra 01.01.23 på 2,4 %. Husbanken tilbyr inntil 85 % finansiering med 30 års nedbetalingstid. Resterende 15 % må skaffes enten ved egenkapital eller lån i annen bank.

Din Bolig AS kan bistå med utfylling og innsending av lånesøknad. Ta kontakt dersom du ønsker å se på mulighetene for å få finansiert din bolig.