Eksklusivt boligområde med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt og Moabyen.
Boliger med variert størrelse fra 70-180 m2 BRA og mulighet for husbankfinansiering.

Åsegardane Panorama består av 70 boliger i Ålesund med fantastisk utsikt over fjord og fjell….

Flott beliggenhet og med fantastisk utsikt

Prosjektet har flott beliggenhet nær sykehuset og “Moabyen”, med fantastisk utsikt mot Åsefjorden og Sunnmørsalpene. Boligene blir oppført i et nytt og barnevennlig boligfelt, med kort vei til skole, barnehage og dagligvarehandel. Prosjektet har også et stort tilgrensende friområde (Kyrkjehaugen og Åsemulen).

1

/

5